欢迎访问!

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape

质量审计专家

张老师

国内审计专家

现居上海

2017年 ~ 上海泛科史康医药科技有限公司
审计员
2013年12月 ~ 美国跨国制药中国公司
质量体系高级经理
2012年2月~ 2013年11月 百特 (中国)投资有限公司
质量经理
2010年5月 ~ 2012年1月 耶赛明(南通)保健/医药有限公司
工厂总监
2007年8月 ~ 2009年9月 GMP 药厂(新西兰)
质保部---官员
上海市隆昌路588号
2号楼16层